svátek má Ilja
  • Obec Sudslava - Východní Čechy
  • Obec Sudslava - Východní Čechy
  • Obec Sudslava - Východní Čechy
  • Obec Sudslava - Východní Čechy
  • Obec Sudslava - Východní Čechy
  • Obec Sudslava - Východní Čechy

Obec Sudslava se nachází v okrese Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický
v oblasti mezi městy Vamberk, Ústí nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí a Choceň.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349.

 
Obec Sudslava
 
  Orlické hory a podorlicko - info Východní Čechy - info Czech point informace Návštěva lékaře  

Historie sboru

Z HISTORIE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

V létě 1877 byla na základě usnesení tehdejšího zastupitelstva obce Cuclava podána žádost, která byla podporovaná i okolními obcemi (Polom, Malá Lhota, Velká Skrovnice, Seč a Turov)„ Branné správě vzájemně pojišťovacího spolku proti ohni“ o propůjčení ruční stříkačky do obce Cuclava. Jednání o zapůjčení stříkačky však byla zdlouhavá, a tak až 20. prosince 1879 dostala obec Cuclava překvapující zprávu od továrníka pana Smekala z Prahy, že ruční stříkačka s výzbrojí pro 12 mužů a třemi žebříky se nalézá na železničním nádraží v Chocni.Stříkačka byla poté bezodkladně dopravena do střediska obce Cuclava.
Za těchto okolností byla dne 11. ledna 1880 svolána schůze Dobrovolného hasičského spolku občanů Cuclavy a okolních obcí do střediska obce v Cuclavě. Schůzi zahájil a řídil tehdejší starosta obce Václava, pan Josef Viktorin. Uvítal shromážděné občany a vysvětlil příčinu této schůze. Zřizujícímu se spolku popřál v jeho jednání hojného zdaru. Poté bylo přistoupeno k zápisu členů přistupujících do tohoto spolku. Přihlásilo se 22 členů přispívajících a 64 činných členů, celkem tedy 86 členů. Pro obec Cuclav připadalo 27 členů pro obec Polom 15 členů, Velká Skrovnice 14 členů, Seč 14 členů, Turov 9 členů a Malá Lhota 7 členů. Byly přečteny Spolkové stanovy a přikročeno k volbě velitele sboru a dalších členů výboru spolku. K volbě se přihlásilo 71 členů voličů, jimiž byl 70ti hlasy velitelem sboru zvolen pan Josef Viktorin, dále potom 70ti hlasy zvolen náměstkem pan František Janeba. Do výboru byl zvolen 69ti hlasy pan František Trojan – učitel z Malé Lhoty, který provedl zápis o konané spolkové schůzi. Tímto vznikl Dobrovolný hasičský sbor pro obec Cuclav a okolí.
Následně nastalo pilné cvičení na stříkačce, aby byl sbor v případě požáru schopen plně zasahovat. Již 16. března 1880 večer se zúčastnil nový hasičský sbor prvního velkého požáru v Brandýse nad Orlicí, kde lehlo popelem 10 čísel a 7 stodol. Sbor byl určen k hájení ohrožených domů, byl poslán k řece, použil 210 m hadic a podstoupil plné 4 hodiny namáhavých prací, za což mu bylo 25. března téhož roku od obecního zastupitelstva v Brandýse nad Orlicí vřele písemným dopisem poděkováno za přispění pomoci při požáru. 4. dubna téhož roku se sbor zúčastnil požáru v Koldíně, 17. dubna velkého požáru v Turově, kde vyhořelo 5 hospodářských stavení. 28. června téhož roku znovu požáru v Brandýse nad Orlicí, kde shořely 3 domky. Celkem v krátké době 4 velké požáry, kterých se cuclavský sbor zúčastnil a prakticky si osvojil znalosti spojené s namáhavými záchrannými pracemi.
Vzhledem k popsanému vývoji přidělení ruční stříkačky nebylo v obci počítáno s možným umístěním této stříkačky. Do zřízení důstojné schránky pro stříkačku (hasičské zbrojnice) byla stříkačka zabezpečena v usedlosti bratra Fr. Votavy, později na faře.
29. června 1881 byla uspořádána veliká hasičská slavnost u příležitosti otevření první hasičské zbrojnice pro umístění stříkačky. Zbrojnice se nacházela v rohu zahrady manželů Stárkových naproti škole. V 10 hodin byly konány Služby boží , odpoledne potom následoval slavný hasičský pochod Dobrovolného hasičského sboru s hudbou v čele středem obce pro stříkačku, která byla vyzdvižena slavnostním způsobem z dosavadního stanoviště. Poté byla tažena dvěma páry koní v průvodu na místo před nově vybudovanou hasičskou zbrojnici. V čele průvodu byl nesen červenobílý prapor, jakož i spolkové heslo „ Ku záchraně majetku bližního svého obětujmež majetek i život svůj“. Následovalo svěcení stříkačky a výzbroje. Dále pan farář Josef Kaplan odporučil hasičský sbor pod prapor sv. Floriána, patrona všech hasičů. Budova bývalé hasičské zbrojnice stojí v obci dodnes.
Dne 10. dubna 1911 byl projeven obecním zastupitelstvem souhlas na zřízení nové modernější hasičské zbrojnice v obecním domě čp. 64, patrně v současných krajních místnostech směrem k autobusové čekárně.
Do následující I. světové války narukovali takřka všichni mladší členové hasičského sboru. 10 z nich z obce Sudslava se z této války již nikdy nevrátilo. Z obcí bylo nutno v zájmu bezpečnosti ustavit po dobu trvání války hasičský sbor z řad mladých odhodlaných žen. Tyto bylo nutno vycvičit, aby v případě požáru byly schopny zasáhnout. To se za přispění několika starších od vojny osvobozených mužů podařilo. Sbor hasiček poprvé osvědčil svoji zdatnost při požáru v Seči u Floriána Nováka 8. července 1917. Jednalo se o stodolu a požár u Josefa Vilímka v Sudslavě, kde hořelo 8 srpna 1917 bydelní stavení, kolna a chlévy. Stodola byla zachráněna. Teprve 4. března 1919 byl znovu ustaven Sbor dobrovolných hasičů z řad mužů a zvolen nový velitel, bratr František Bečička.
Dne 12. prosince 1927 byla dle usnesení obecního zastupitelstva poslána žádost Okresní správní komisi v Kostelci nad Orlicí za účelem zakoupení motorové stříkačky pro obec Sudslava s poskytnutím nutné peněžní podpory. Žádost byla vyřízena kladně. 30 května 1928 byla zakoupena od firmy Stratílek Vysoké Mýto motorová stříkačka o výkonu 25 HP se vším příslušenstvím v hodnotě 43.350,-Kč. Zakoupení motorové stříkačky mělo veliký význam v tehdejší době nejen pro obec Sudslavu samotnou, ale pro všechny okolní obce. Stříkačka zajišťovala rychlý a spolehlivý zásah při všech požárech jak ve vlastní obci, tak i v obcích okolních, kde dosud tak výkonný hasící stroj neměli.
V roce 1932 byl postaven krytý stojan na sušení mokrých hadic současně s dnes již starou, v pořadí třetí hasičskou zbrojnicí.Tak se rozvíjela činnost hasičského sboru v moderním duchu až do počátku II. světové války.
Činnost hasičského sboru byla obnovena opět po této válce.
O vývoji Sboru dobrovolných hasičů v období třiceti let po II. světové válce chybí informace. V dubnu 1977 bylo započato s výstavbou nynější moderní, v pořadí již čtvrté hasičské zbrojnice, která byla slavnostně otevřena a dána do užívání v roce 1979.
V roce 1980 byla přidělena výměnou za dosavadní motorovou stříkačku PPS 8 hasicí přenosná stříkačka značky PPS 12, která slouží k požárním účelům do současné doby.
V prosinci 1978 byl získán kropicí vůz na podvozku LIAZ.
Od roku 1879 až do současné doby bylo zvoleno a vystřídalo se celkem 15 velitelů sboru. Byly to : Josef Viktorin, František Janeba, František Hylák, Jiří Plocek, František Votava, František Šimek, František Plocek, František Bečička, František Tošovský, Karel Vavruška, František Hylák, Jaroslav Bečička, Karel Hylák, Josef Doležal, Jaroslav Syrový ml., Petr Buben a současný velitel Vladimír Drábek.
Za dobu své existence Sbor Dobrovolných hasičů v Sudslavě zasahoval při mnoha požárech v místě i v blízkém okolí. Absoloval všechna župní a okrsková cvičení, která se konala v době od založení sboru. V posledních letech reprezentují náš sbor při okrskových cvičeních až tři soutěžní družstva. K soutěžnímu družstvu mužů přibylo družstvo mužů tzv. veteránů a nově i družstvo žen. Následuje namátkový přehled zásahů SDH Sudslava uskutečněných v posledních letech. V roce 1968 se sbor podílel na likvidaci požáru drůbežárny v Sudslavě, v roce 1977 se sbor účastnil likvidace požáru hospodářského zázemí zámku v sousedním Koldíně. Po krátkém intenzivním dešti došlo v roce 1991 k zatopení místního kravína. Zásah SDH spočíval v tomto případě ve vyčerpání vody z budovy kravína. SDH Sudslava rovněž pomáhal při likvidaci následků povodně v Brandýse nad Orlicí, za což jsme obdrželi poděkování od přednosty okresu. Jedním z posledních požárů, kterého se v nočních hodinách 3. července 1999 zúčastnil náš sbor, byl požár velkokapacitního skladu sena v Seči.
V roce 2009 bylo zakoupeno nové zásahové vozidlo HONKER. Toto vozidlo nahradilo stávající vůz ARO , který pocházel z roku 1976 a nebyl již schopen bezpečného provozu. Dále v tomto roce obec zajistila generální opravu staré hasičské zbrojnice. Oprava byla prováděna tak, aby její vnější vzhled co nejvíce připomínal vzhled původní budovy. V roce 2012 byla vyměněna stará původní vjezdová vrata u nové hasičské zbrojnice. Nyní je budova osazena novými lamelovými vraty na elektrický pohon. V roce 2013 SDH Sudslava zajistil rekonstrukci původní koněspřežné stříkačky z roku 1879, která se jako zázrakem zachovala do dnešních dnů. Rekonstrukci prováděla odborná restaurátorská firma a byla z velké části financována z dotačních titulů. Stříkačka je plně funkční a v akci je možno ji vidět při vybraných příležitostech. V roce 2013 bylo s přispěním dotačního titulu zakoupeno elektrické kalové čerpadlo, které nachází využití zejména při pravidelném čištění požární nádrže. V současné době má sbor 55 členů, z toho 14 žen a 41 mužů. Toto je stručná historie Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě.

     
 
Kontaktní informace

Obecní úřad Sudslava
Sudslava čp. 64
561 13  Sudslava
Tel: +420 778 726 748
E-mail: urad@sudslava.cz

       
 
Kde nás najdete
Obec Sudslava na mapě

Zěm. šířka: 50° 2’ 24’’
Zěm. délka: 16° 17’ 14’’¨
zobrazit na mapě

 
 
Nejbližší akce

 

       
   
 
Copyright © 2014 Obec Sudslava Východní Čechy
Vytvořilo: Webové studio Pixel Design
Redakční systém Web-SOUL
Tvorba internetových obchodů
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.