svátek má Antonie
  • Obec Sudslava - Východní Čechy
  • Obec Sudslava - Východní Čechy
  • Obec Sudslava - Východní Čechy
  • Obec Sudslava - Východní Čechy
  • Obec Sudslava - Východní Čechy
  • Obec Sudslava - Východní Čechy

Obec Sudslava se nachází v okrese Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický
v oblasti mezi městy Vamberk, Ústí nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí a Choceň.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349.

 
Obec Sudslava
 
  Orlické hory a podorlicko - info Východní Čechy - info Czech point informace Návštěva lékaře  

z dějin zemědělského družstva

 

Historie – vznik a vývoj JZD Sudslava

 

 

 

            V Sudslavě bylo Jednotné zemědělské družstvo založeno 1. září 1957. Do družstva vstoupili všichni rolníci v obci. Společně pak začalo hospodařit od 1. ledna 1958 91 členů JZD. Celkem bylo sdruženo 285 ha zemědělské půdy, z toho 221 ha orné půdy.

 

            Do vedení družstva byli zvoleni tito funkcionáři; předseda Jiří Vojtíšek, místopředseda Jaromír Votava, agronom František Plocek, zootechnik Václav Roštlapil, účetní Ludmila Hyláková

 

            Členové do společného hospodaření vnesli 118 ks krav, 69 jalovic, 55 býků, 10 telat, 26 koní, 20 ks prasnic a 50 ks selat. Dojnice byly ustájeny v 8 větších chlévech, skot v 9 stájích. Ještě v roce 1958 byla vybudována drůbežárna pro 600 ks slepic a adaptace stáje čp. 21 pro 36 ks krav.

 

            Výsledky z prvého roku společného hospodaření:

 

Na 1 pracovní jednotku byla vyplácena odměna 13,50,-Kč. Celkem na odměnách v penězích i naturáliích bylo vyplaceno 393.000,-Kč, což v průměru na 1 člena činilo 4.310,-Kč roční a 359,- Kč měsíční odměny.

 

Za rostlinné výrobky se utržilo 236.000,-Kč, za výrobky živočišné a zvířata 586.000,-Kč.

 

Roční dojivost na 1 dojnici byla 1.445 l mléka.

 

Přírůstky u skotu byly dosahovány od 0,25 až 0,47 kg denně.

 

Přírůstky u prasat na žír 0,50 až 0,55 kg denně.

 

Snáška vajec na 1 nosnici 180 až 192 ks za rok.

 

Hektarové výnosy: pšenice 13,5 q, žito 20,- q, ječmen 19,9 q, oves 17,3 q, peluška 18,9 q, mák 5,73 q, cukrovka 215 q, brambory 91,9 q, krmná řepa 259,9 q, seno 38 q.

 

            V roce 1969 byl vybudován kravín pro 96 ks dojnic, adaptace konírny v čp. 12 pro 20 koní, zakoupen první traktor Zetor 25. Hospodářské výsledky se zlepšovaly a pracovní jednotka vyšla na 18,-Kč.

 

            Čas plynul dále, v neustálé těžké a namáhavé práci všech družstevníků, starostech a nesnázích, které tato doba nesla. Družstvo se postupně budovalo na všech úsecích výroby a všichni se snažili o co nejlepší výsledky. Zlepšovali se hektarové výnosy plodin, užitkovost zvířat, pracovní prostředí i příjmy družstevníků.

 

            Tak již v roce 1974 se za rostlinné výrobky utržilo 1.237.000,-Kč, za živočišné výrobky a zvířata 1.430.000,-Kč. Na odměnách členům bylo vyplaceno 1.057.000,-Kč, což na 1 přepočteného pracovníka činilo 21.955,-Kč roční odměny, tj. měsíčně 1.829,-Kč.

 

Roční dojivost na 1 dojnici docílena 3.103 l mléka, přírůstky u skotu 0,73 až 0,81 kgdenně, průměrné hektarové výnosy u obilovin 34,38q.

 

            Od 1. ledna 1975 bylo JZD Sudslava sloučeno s okolními JZD Koldín, Němčí, Seč a Mostek do jednoho celku  JZD „Vítězný únor“ se sídlem v Mostku, s počtem 541 členů. Celková výměra 1.966 ha zemědělské půdy, z toho 1.604 ha orné půdy. Stav skotu celkem 1.841 ks, z toho 721 krav, stav prasat 1.612 ks, z toho 146 prasnic.

 

            Do vedení JZD byli zvoleni. Předseda Ing. Pavel Šníder, místopředseda Jaroslav Marek, hlavní agronom Ing. Miroslav Kozák, hlavní zootechnik Ing. Václav Kubala, ekonom Zdeněk Šimek.

 

            Od 1.1.1977 byla vytvořena Společná rostlinná výroba, ve které byly sloučeny pozemky JZD „Vítězný únorů Mostek a JZD „7. listopad“ ve Skořenicích.

 

Tato SRV hospodařila na celkové výměře 3.918 ha zemědělské půdy, z toho 3.009 ha orné.

 

            Do funkce vedoucího SRV Mostek byl jmenován Ing. Pavel Šníder, od 1.3.1979 Michal Barna a od roku 1981 Otto Sloupenský.

 

Dosahované průměrné ha výnosy plodin v SRV Mostek od roku 1977 do roku 1980: u obilovin 47,68 q, u brambor 226,60 q, u cukrovky 408,- q, u sena 63,- q.

 

Průměrné výdělky v roce 1980 na 1 pracovníka SRV Mostek 28.535,- Kč ročně, tj. 2.378,-Kč měsíčně.

 

V roce 1980 byli ve vedení družstva tito funkcionáři: předseda Ladislav Fridrich, místopředseda Václav Zeman, hlavní zootechnik Václav Plocek, vedoucí výroby Josef Valach, vedoucí stavby Zdeněk Jílek, ekonomka Anna Charouzová.

 

Dosažené výsledky v živočišné výrobě v roce 1980:

 

Průměrná denní dojivost 10,75 l mléka, roční dojivost 3.915 l mléka od 1 dojnice. Průměrný přírůstek u skotu 0,676 kg, u jalovic 0,54 kg, u prasat 0,605 kg denně.

 

Průměrný výdělek na 1 pracovníka ŽV ročně 28.415,-Kč, tj. 2.368,-Kč měsíčně.V roce 1980 byly v provozu v areálu JZD Sudslava tyto objekty: kravín pro 96 ks dojnic, odchovna mladého dobytka s 472 ks jalovic a v čp. 21 předprvotelková stáj pro 43 ks jalovic. Dále potom opravárenská dílna SRV a bramborárna.

 

            V současné době jsou pozemky okolo Sudslavy převážně obhospodařovány Zemědělským družstvem Mostek. V objektu bývalého JZD je v provozu pila, výkrmna mladého dobytka a v bývalé dílně je zázemí servisní čety.

 

 

 

 

 

     
 
Kontaktní informace

Obecní úřad Sudslava
Sudslava čp. 64
561 13  Sudslava
Tel: +420 778 726 748
E-mail: urad@sudslava.cz

       
 
Kde nás najdete
Obec Sudslava na mapě

Zěm. šířka: 50° 2’ 24’’
Zěm. délka: 16° 17’ 14’’¨
zobrazit na mapě

 
 
Nejbližší akce

 

       
   
 
Copyright © 2014 Obec Sudslava Východní Čechy
Vytvořilo: Webové studio Pixel Design
Redakční systém Web-SOUL
Tvorba internetových obchodů
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.